Powiedz czego szukasz?

O nas

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów zajmujących się kompleksowym zarządzaniem majątkami. Dla naszych klientów szukamy rozwiązań inwestycyjnych dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

O Kompasie Inwestycyjnym

Dzięki tej stronie pomożemy Ci lepiej zrozumieć świat inwestycji i finansów. Edukujemy. Dajemy Ci kompendium wiedzy, w którym znajdziesz wiele przydatnych informacji.

Strategiczny
Komitet Inwestycyjny

Nasz zespół to grupa ekspertów, certyfikowanych doradców, maklerów, ekonomistów i analityków z mBanku i mTFI.

Zespół wealth management

Kilkudziesięciu ekspertów, certyfikowanych doradców, maklerów, ekonomistów i analityków wspólnie buduje spójny kierunek, który jest podstawą dalszych decyzji inwestycyjnych.

Decyzje inwestycyjne

Decydując o alokacji aktywów, bierzemy pod uwagę m.in. dywersyfikację geograficzną, sektorową oraz udział rozwiązań alternatywnych i tematycznych.

Globalne partnerstwa

Czerpiemy z naszych analiz, ale także konsolidujemy przewidywania naszych zagranicznych partnerów - największych firm inwestycyjnych i analitycznych.

Zrównoważone inwestowanie

Inwestowanie odpowiedzialne, a więc respektujące zasady ESG (Environmental, Social, Governance), to trzon wyznaczanych przez nas kierunków inwestycyjnych.

Zasady
inwestowania

Istotną częścią decyzji są nie tylko uwarunkowania rynków finansowych, ale przede wszystkim potrzeby klientów. To dla nich, a nie dla innych instytucji tworzymy nasze rozwiązania. Potrzeby te usystematyzowaliśmy w postaci trzech kluczowych zasad - 3xP.

Przejrzystość

Zawsze sprawdzamy, co fundusze mają do zaoferowania w swoich portfelach oraz w jaki sposób zarządzają swoimi środkami.

Działamy transparentnie, tylko ze sprawdzonymi firmami.

Wymagamy, żeby nazwa funduszu inwestycyjnego, z którym współpracujemy, odzwierciedlała to, czym on tak naprawdę się zajmuje.

Przewidywalność

Cele naszych klientów to najczęściej pomnażanie majątku w długim okresie. To dojrzałe rozumienie zmienności rynku i jego przewidywalnego wzrostu w długim horyzoncie.

Nasze portfele są więc zawsze zdywersyfikowane i globalne. Starają się budować wartość dla klientów, poprzez bycie częścią długofalowego światowego wzrostu, a nie często ryzykownych pojedynczych okazji.

Płynność

Inwestowanie mądre i odpowiedzialne jest zawsze długofalowe. Nie zmienia to faktu, że cele i potrzeby klientów mogą się nieprzewidywalnie zmieniać.

Nasze rozwiązania są zawsze konstruowane z płynnych komponentów, czyli takich, które da się spieniężyć w bardzo krótkim okresie. Płynnych, czyli także takich, których prezentowana wycena odzwierciedla realną do uzyskania wartość.

Poznaj ekspertów mBanku i mTFI

Krzysztof Bratos

dyrektor zarządzający w mBanku

Przez wiele lat pracował za granicą, przede wszystkim w Londynie i Nowym Jorku. Odpowiadał za takie projekty, jak włączenie Bear Stearns do struktur JP Morgan, przejęcie ABN Amro przez Royal Bank of Scotland, proces fuzji operacyjnej i stworzenie oddziału inwestycyjnego RBS w Holandii czy rewitalizację tradycyjnych struktur Kleinwort Benson. Od 2018 roku jest dyrektorem Departamentu Bankowości Prywatnej w mBanku, a w 2021 awansował jednocześnie na dyrektora zarządzającego ds. bankowości prywatnej i usług maklerskich.

Bartosz Pawłowski

członek zarządu mTFI

W pracy koncentruje się na alokacji aktywów, zarówno w zarządzaniu aktywami, jak i doradztwie inwestycyjnym. Przez prawie 10 lat pracował w Londynie, m.in. jako główny strateg rynków wschodzących w BNP Paribas oraz jako zarządzający w funduszu hedgingowym typu global macro Finisterre Capital. Karierę zaczynał jako ekonomista w ING Banku Śląskim. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, posiada tytuł CFA. Wiceprezes CFA Society Poland, w ramach tej współpracy wdrożył w bankowości prywatnej mBanku Dekalog Praw Inwestora.

Departament Zarządzania Majątkiem

Paweł Chylewski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem w mBanku. Przygodę z rynkiem kapitałowym zaczął na ostatnim roku studiów. Od dekady zajmuje się doradztwem inwestycyjnym. W pracy łączy analizę rynków i produktów inwestycyjnych z budowaniem portfeli dla klientów. Fan dywersyfikacji i zdrowego rozsądku, a zagorzały wróg błędów behawioralnych. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i tytuł CFA.

Zarządzanie Portfelami/Aktywami

Magdalena Sadowska-Kaczmarczyk

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego. Przygodę z rynkiem kapitałowym zaczęła jeszcze na studiach jako trader walutowy. Następnie zdobywała doświadczenie jako analityk corporate finance. Przez blisko 7 lat tworzyła usługę doradztwa inwestycyjnego na rynkach zagranicznych. W pracy stawia na analizę danych i wykorzystanie trendów rynkowych przy budowie globalnie zdywersyfikowanych portfeli dla klientów.

Marcin Chwedczuk

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł CFA, licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. W swojej karierze zawodowej zdobywał doświadczenie w różnych obszarach związanych z inwestycjami. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym stawiał w 2010 roku, poznając aspekty rynków walutowych i uroki dźwigni finansowej. W kolejnych latach wycena funduszy inwestycyjnych nie miała przed nim tajemnic. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzielił się z klientami bankowości prywatnej tworząc akcyjne portfele modelowe. Z mBankiem związany od 2022 r. jako ekspert ds. zarządzania aktywami.

Doradztwo Inwestycyjne

Bartłomiej Grelewicz

Pierwsze doświadczenie zdobywał dokonując własnych inwestycji w 2006 roku, szybko dowiadując się z perspektywy pierwszej osoby, na czym polega pęknięcie bańki na rynkach kapitałowych. Profesjonalną karierę rozpoczął jako trader, przechodząc następnie na stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego w Biurze Doradztwa i Funduszy Inwestycyjnych. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. W inwestycjach wystrzega się emocji oraz stawiania wszystkiego na jedną kartę.

Szymon Zajkowski

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych, tytuł CFA oraz certyfikat CFA Certificate in ESG Investing. Zawodowo z rynkiem finansowym związany od 2010 roku. Zdobywał doświadczenie w działach analiz oraz doradztwa inwestycyjnego, zajmując stanowiska eksperckie a następnie kierownicze. W inwestycjach ceni proste rozwiązania, szeroką dywersyfikację oraz długoterminowe podejście.

Dariusz Zalewski

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada tytuł CFA, licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. Swoją przygodę na rynkach finansowych rozpoczął już na studiach, pochłaniając dziesiątki książek na temat tego, jak odnieść sukces w inwestowaniu. Swoich pierwszych inwestycji dokonał w maju 2007 r., uświadamiając sobie dość szybko, czym jest ryzyko inwestycyjne. Poprzednio pracował na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego w Biurze Doradztwa i Funduszy Inwestycyjnych. Interesuje się finansami behawioralnymi i jest zwolennikiem racjonalnego, długoterminowego i zdywersyfikowanego podejścia do inwestowania.

Tomasz Jachowicz

Ponad 18 letnie obszerne doświadczenie na rynkach finansowych. Karierę rozpoczynał jako trader na własny rachunek. Następnie pracował m.in. jako Inspektor w Departamencie Inwestycyjnym, analityk fundamentalny spółek i komentator rynku giełdowego. Od 2015 ściśle związany z doradztwem inwestycyjnym w wealth managemencie / private bankingu jako Dyrektor Inwestycyjny w Biurze Doradztwa i Funduszy Inwestycyjnych. Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. W inwestycjach ceni mądre ułożenie portfeli inwestycyjnych opartych o globalną dywersyfikację i odpowiednie zarządzanie ryzykiem.

Grzegorz Fiborek

Rynkami finansowymi zainteresował się na studiach w 2004 roku i pasja trwa do dziś. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku zdobywając doświadczenie jako trader, makler, doradca treasury dla firm i corporate dealer. Z mBankiem związany od 2017 roku. Największą satysfakcję z pracy czerpie z dzielenia się własną wiedzą i z momentów, w których klient samodzielnie zaczyna analizować rynki oraz wyciągać wnioski. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych.

Eksperci mTFI

Tomasz Kuciński

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Posiada tytuł CFA. Związany z rynkiem kapitałowym od 2011 roku, z rynkiem akcji od 2013 roku. W mBanku pracował od 2017 roku. Był odpowiedzialny za zarządzanie akcyjnymi częściami portfeli w ramach usługi zarządzania aktywami i zarządzał strategią Megatrendy. Od 2023 roku w mTFI.

Maksymilian Łochowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Finanse i Bankowość). Posiada tytułu CFA licencję doradcy inwestycyjnego, a także licencję maklera papierów wartościowych Od kilkunastu lat związany z mBankiem. W latach 2010-2016 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego, a w latach 2016-2022kierował Departamentem Zarządzania Aktywami w mBanku. Od 2023 roku kieruje zespołem mTFI.

Przemysław Miedziocha

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada tytuł CFA, licencję doradcy inwestycyjnego, a także licencję maklera papierów wartościowych. Z mBankiem związany od 2009 roku. Karierę zawodową rozpoczął jako makler giełdowy. . W Departamencie Zarządzania Aktywami w mBanku odpowiadał za zarządzanie szerokim spektrum instrumentów finansowych w ramach strategii multi asset. Od 2023 roku w mTFI.

Jacek Mielcarek

Posiada tytuł CFA, licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał także absolutorium na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od 2010 roku. W mBanku odpowiadał za zarządzanie portfelami dłużnymi, w szczególności mFunduszem Konserwatywnym SFIO. Od 2023 roku w mTFI.

Marcin Sokoliński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Bankowość oraz Studium podyplomowego dla doradców finansowych na Politechnice Warszawskiej. Z bankowością prywatną w mBanku związany od 2004 roku. Początkowo w zespole wsparcia sprzedaży, następnie jako manager ds. relacji z klientami, analityk ds. surowców oraz zarządzający portfelami klientów. W latach 2019-2022 pracował w Departamencie Zarządzania Aktywami w mBanku jako zarządzający mFunduszami Dobrze Lokującymi. Od 2023 roku w mTFI.

Remigiusz Wysota

Posiada tytuł CFA. Od 2010 roku związany z rynkiem obligacji korporacyjnych. Na początku pracował w zespołach zajmujących się organizacją emisji i koordynacją sprzedaży obligacji przedsiębiorstw. W 2014 roku przeszedł na stronę inwestorską, obejmując stanowisko analityka ryzyka kredytowego w Grupie Warta, by ostatecznie zająć stanowisko zarządzającego odpowiedzialnego za polski dług korporacyjny. W roku 2018 dołączył do mBanku, gdzie odpowiadał za portfele dłużne. Od 2023 roku w mTFI.

Tomasz Smolarek

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. Od 2007 doradca inwestycyjny (licencja nr 257). W latach 2008-2022 zajmował się analizą światowej gospodarki, rynków akcji oraz zarządzał portfelami modelowymi. W ramach części akcyjnej analizował spółki polskie, ale przede wszystkim zagraniczne, ze szczególnym nastawieniem na sektor technologiczny oraz konsumencki. Od stycznia 2023 w mTFI S.A. na stanowisku zarządzającego portfelami.