Powiedz czego szukasz?

O nas

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów zajmujących się kompleksowym zarządzaniem majątkami. Dla naszych klientów szukamy rozwiązań inwestycyjnych dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

O Kompasie Inwestycyjnym

Dzięki tej stronie pomożemy Ci lepiej zrozumieć świat inwestycji i finansów. Edukujemy. Dajemy Ci kompendium wiedzy, w którym znajdziesz wiele przydatnych informacji.

Strategiczny
Komitet Inwestycyjny

Zespół wealth management to grupa kilkudziesięciu ekspertów, certyfikowanych doradców, maklerów, ekonomistów i analityków.

Zespół wealth management

Kilkudziesięciu ekspertów, certyfikowanych doradców, maklerów, ekonomistów i analityków wspólnie buduje spójny kierunek, który jest podstawą dalszych decyzji inwestycyjnych poszczególnych portfeli.

Decyzje inwestycyjne

Pod wodzą Chief Investment Officera zespół decyduje o alokacji aktywów. Bierzemy pod uwagę m.in. dywersyfikację geograficzną, sektorową oraz udział rozwiązań alternatywnych i tematycznych.

Globalne partnerstwa

Czerpiemy z naszych własnych analiz, ale także konsolidujemy przewidywania naszych zagranicznych partnerów - największych globalnych firm inwestycyjnych i analitycznych.

Zrównoważone inwestowanie

Decyzje komitetu zawsze stoją w zgodzie z wartościami, w które wierzymy. Inwestowanie odpowiedzialne, a więc respektujące zasady ESG (Environmental, Social, Governance), to trzon wyznaczanych przez nas kierunków inwestycyjnych.

Zasady
inwestowania

Istotną częścią decyzji są nie tylko uwarunkowania rynków finansowych, ale przede wszystkim potrzeby klientów. To dla nich, a nie dla innych instytucji tworzymy nasze rozwiązania. Potrzeby te usystematyzowaliśmy w postaci trzech kluczowych zasad - 3xP.

Przejrzystość

Zawsze sprawdzamy, co fundusze mają do zaoferowania w swoich portfelach oraz w jaki sposób zarządzają swoimi środkami.

Działamy transparentnie, tylko ze sprawdzonymi firmami.

Wymagamy, żeby nazwa funduszu inwestycyjnego, z którym współpracujemy, odzwierciedlała to, czym on tak naprawdę się zajmuje.

Przewidywalność

Cele naszych klientów to najczęściej pomnażanie majątku w długim okresie. To dojrzałe rozumienie zmienności rynku i jego przewidywalnego wzrostu w długim horyzoncie.

Nasze portfele są więc zawsze zdywersyfikowane i globalne. Starają się budować wartość dla klientów, poprzez bycie częścią długofalowego światowego wzrostu, a nie często ryzykownych pojedynczych okazji.

Płynność

Inwestowanie mądre i odpowiedzialne jest zawsze długofalowe. Nie zmienia to faktu, że cele i potrzeby klientów mogą się nieprzewidywalnie zmieniać.

Nasze rozwiązania są zawsze konstruowane z płynnych komponentów, czyli takich, które da się spieniężyć w bardzo krótkim okresie. Płynnych, czyli także takich, których prezentowana wycena odzwierciedla realną do uzyskania wartość.

Poznaj naszych ekspertów

Krzysztof Bratos

Dyrektor Zarządzający

Przez wiele lat pracował za granicą, przede wszystkim w Londynie i Nowym Jorku. Odpowiadał za takie projekty, jak włączenie Bear Stearns do struktur JP Morgan, przejęcie ABN Amro przez Royal Bank of Scotland, proces fuzji operacyjnej i stworzenie oddziału inwestycyjnego RBS w Holandii czy rewitalizację tradycyjnych struktur Kleinwort Benson. W 2016 roku wrócił do Polski, gdzie jako doradca zarządu mBanku współtworzył strategie dla private banking. Od 2018 roku pełni funkcję dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej, a w 2021 awansował jednocześnie na dyrektora zarządzającego ds. bankowości prywatnej i usług maklerskich.

Bartosz Pawłowski

CFA, Chief Investment Officer Bankowości Prywatnej mBanku

W pracy koncentruje się na alokacji aktywów, zarówno w zarządzaniu aktywami, jak i doradztwie inwestycyjnym. Wcześniej przez prawie 10 lat pracował w Londynie, m.in. jako główny strateg rynków wschodzących w BNP Paribas oraz jako zarządzający w funduszu hedgingowym typu global macro Finisterre Capital. Karierę zaczynał jako ekonomista w ING Banku Śląskim. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, posiada tytuł CFA. Wiceprezes CFA Society Poland, w ramach tej współpracy wdrożył w bankowości prywatnej mBanku Dekalog Praw Inwestora.

Zarządzający aktywami

Wojciech Bogacki

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł CFA, licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego. Karierę rozpoczynał jako dealer walutowy i stopy procentowej, następnie przez 6 lat pełnił funkcję analityka rynków finansowych. Z mBankiem związany od 2013 roku, prowadził portfele klientów zamożnych w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego. Od 2016 zarządza funduszami wielu klas aktywów, w tym także strategiami inwestowania społecznie odpowiedzialnego (ESG) w Departamencie Zarządzania Aktywami.

Tomasz Kuciński

Związany z rynkiem kapitałowym od 2011 roku, z rynkiem akcji od 2013 roku. W mBanku pracuje od 2017 roku. Jest odpowiedzialny za zarządzanie akcyjnymi częściami portfeli w ramach usługi zarządzania aktywami. Od 2019 roku zarządza strategią akcyjną Megatrendy, której był również pomysłodawcą. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Posiada tytuł CFA.

Maksymilian Łochowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Finanse i Bankowość). Posiada międzynarodowy tytułu Chartered Financial Analyst, licencję doradcy inwestycyjnego, a także licencję maklera papierów wartościowych. Z mBankiem związany od ponad 10 lat. W latach 2010-2016 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego, natomiast od 2016 r. kieruje Departamentem Zarządzania Aktywami. Odpowiada za rozwój usługi asset management oraz bieżące zarządzanie portfelami klientów. Wcześniej pracował w różnych instytucjach rynku finansowego, takich jak bank, towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz dom maklerski.

Przemysław Miedziocha

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada międzynarodowy tytuł Chartered Financial Analyst, licencję doradcy inwestycyjnego, a także licencję maklera papierów wartościowych. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 w Domu Inwestycyjnym BRE Banku jako makler giełdowy, dedykowany klientom private banking oraz firmom assetmanagement. W Departamencie Zarządzania Aktywami pracuje od 2018 roku. Odpowiada za zarządzanie szerokim spektrum instrumentów finansowych w ramach strategii multi asset.

Jacek Mielcarek

Posiada tytuł Chartered Financial Analyst, licencję doradcy inwestycyjnego (nr 374) oraz maklera papierów wartościowych (nr 2342). Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał także absolutorium na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W mBanku odpowiada za zarządzanie portfelami dłużnymi, w szczególności mFunduszem Konserwatywnym SFIO. Z rynkiem kapitałowym związany od 2010 roku, początkowo jako analityk rynków finansowych, a od 2013 roku zarządzający portfelem. Przez większą część kariery pracował w BPH TFI, odpowiadając za flagowy fundusz dłużny BPH Pieniężny.

Marcin Sokoliński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Bankowość oraz Studium podyplomowego dla doradców finansowych na Politechnice Warszawskiej. Z bankowością prywatną w Grupie mBanku związany od 2004 roku. Początkowo w zespole wsparcia sprzedaży, następnie jako manager ds. relacji z klientami, analityk ds. surowców oraz zarządzający portfelami klientów. Od 2019 roku pracuje w Departamencie Zarządzania Aktywami jako zarządzający mFunduszami Dobrze Lokującymi.

Remigiusz Wysota

Od 2010 roku związany z rynkiem obligacji korporacyjnych. Na początku pracował w zespołach zajmujących się organizacją emisji i koordynacją sprzedaży obligacji przedsiębiorstw. W roku 2014 przeszedł na stronę inwestorską, obejmując stanowisko analityka ryzyka kredytowego w Grupie Warta, by ostatecznie zająć stanowisko zarządzającego odpowiedzialnego za polski dług korporacyjny. W roku 2018 dołączył do mBanku, gdzie odpowiada za portfele dłużne. Posiada tytuł CFA.

Doradcy inwestycyjni

Paweł Chylewski

Dyrektor Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego w mBanku. Przygodę z rynkiem kapitałowym zaczął na ostatnim roku studiów. Od dekady zajmuje się doradztwem inwestycyjnym. W pracy łączy analizę rynków i produktów inwestycyjnych z budowaniem portfeli dla klientów. Fan dywersyfikacji i zdrowego rozsądku, a zagorzały wróg błędów behawioralnych. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i tytuł CFA.

Szymon Zajkowski

Absolwent wydziału nauk ekonomicznych oraz wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz tytuł CFA. Zawodowo z rynkiem finansowym związany od 2010 roku. Zdobywał doświadczenie w działach analiz oraz doradztwa inwestycyjnego m. in. w Citi handlowym, Pekao SA ale również w Domu Maklerskim mBanku, gdzie w latach 2014-2016 wspierał i edukował klientów na rynku OTC. W inwestycjach ceni proste rozwiązania, szeroką dywersyfikację oraz długoterminowe podejście.

Dariusz Zalewski

Przez prawie 8 lat pracował w Citi Handlowym w Biurze Doradztwa Inwestycyjnego jako Dyrektor Inwestycyjny, wspierając jednocześnie oddział w Gdańsku. Wcześniej związany był z Deutsche Bankiem. Swoją przygodę na rynkach finansowych jak to zazwyczaj bywa, rozpoczął już na studiach, pochłaniając dziesiątki książek na temat tego jak odnieść sukces w inwestowaniu, zaś swoich pierwszych inwestycji dokonał w… maju 2007r., dość szybko uświadamiając sobie czym jest ryzyko inwestycyjne. Interesuje się finansami behawioralnymi i jest zwolennikiem racjonalnego, długoterminowego i zdywersyfikowanego podejścia do inwestowania. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz tytuł CFA.

Grzegorz Fiborek

Rynkami finansowymi zainteresował się na studiach w 2004 roku i pasja trwa do dziś. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku zdobywając doświadczenie jako trader, makler, doradca treasury dla firm i corporate dealer. Z mBankiem związany od 2017 roku na stanowisku doradcy ds. bankowości prywatnej. Największą satysfakcję z pracy czerpie z dzielenia się własną wiedzą i z momentów, w których klient samodzielnie zaczyna analizować rynki oraz wyciągać wnioski. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych.